Tiến độ xây dựng NOXH Chương Dương Home Thủ Đức

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TẠI NOXH CHƯƠNG DƯƠNG HOME
Lễ động thổ Chương Dương Home diễn ra vào ngày 21/04/2016
Lễ động thổ Chương Dương Home diễn ra vào ngày 21/04/2016
Động thổ tại Chương Dương Home

Quá trình Thử tải thi công móng tại Chương Dương Home ngày 27/07/2016
Quá trình Thử tải thi công móng tại Chương Dương Home ngày 27/07/2016
Lễ Khởi công và giới thiệu dự án Ngày 09/12/2016 tại Chương Dương Home
Lễ Khởi công và giới thiệu dự án Ngày 09/12/2016 tại Chương Dương Home
Xem thêm: <<< Lễ Khởi công dự án Chương Dương Home >>>